HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
bezpečnostní a vzdělávací agentura
kynologické centrum

HUSPOL group s.r.o.

Vítejte na stránkách bezpečnostní a školící agentury HUSPOL group s.r.o..

Rekvalifikační kurzy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti HUSPOL group, s.r.o., akreditaci na rekvalifikační vzdělávací program Chov a výcvik psů-trenér. Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Profesní vzdělávání

HUSPOL group s.r.o. ve spolupráci s vzdělávací institucí Vám nabízí profesní vzdělávací programy.

Detekce omamných a návykových látek

Poskytujeme služby detekci návykových a omamných látek pomocí , našich speciálně vycvičených psů.

Ostraha - security služby

Poskytujeme bezpečnostní služby a poradenství, zajistíme ostrahu objektu, stavenišťě, prodejny i společenských akcí. Řešíme také vrátnice a recepce. V rámci kompletních služeb je možné doplnit kamerovým systémem s napojením na pult centrální ochrany a další kontrolní systémy.


Velkou pozornost věnujeme školení pracovníků v odborné způsobilosti a kontrolní činnosti fyzické i technické poslední generace. Proto je naší další činností provádění certifikovaných školení.

Poskytuje kompletní servis formou outsourcingu, která umožňuje úsporu času klienta, při projednávání jeho požadavků na jednotlivé oblasti podpůrných činností.

Působení naších bezpečnostních služeb není omezeno pouze na Moravě, ale poskytujeme je po celé České republice.


HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
Rybářská 381
Hranice IV -Drahotuše 753 61
+420 736 477 718
info@huspol.cz